Edunow Cùng trẻ hòa nhập

Lịch dạy

  • Thứ 2:

    08:11

  • Thứ 4:

    09:12

  • Thứ 6:

    08:10

Chất lượng tốt

Trình độ: Đại học

Lớp: 4

Ngoại ngữ: Anh

Địa chỉ: Đà Nẵng

Sở thích: Bóng chuyền, Đá bóng, Du lịch 2

Giáo viên khác

Edunow Info

Hệ thống giáo dục Edunow

Về chúng tôi

Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt Phan Xuân Thông và Đồng nghiệp

Thư viện ảnh hoạt động