Edunow Cùng trẻ hòa nhập

Tôn chỉ của chúng tôi

KẾT QUẢ LÀ ĐIỀU DUY NHẤT CÓ Ý NGHĨA

CÁC HÌNH THỨC CAN THIỆP

Can thiệp theo giờ

Dạy nhóm

Hỗ trợ hòa nhập tại trường

Can thiệp ngoài giờ/tại nhà

Can thiệp cá nhân

Cho từng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Khiếm thính

10

06

2017

Khiếm thính

7:00 - 19:30

Bấm vào để xem chi tiết

Tuổi : 1,5 - 14

Tương tác : 1 - 1

Nói ngọng

12

06

2017

Nói ngọng

7:00 - 19:30

Bấm vào để xem chi tiết

Tuổi : 1,5 - 14

Tương tác : 1 - 1

Chậm ngôn ngữ

12

06

2017

Chậm ngôn ngữ

7:00 - 19:30

Bấm vào để xem chi tiết

Tuổi : 1,5 - 14

Tương tác : 1 - 1

Số lượng trẻ hiện tại

8

Bán trú

11

Can thiệp theo giờ

1

Hỗ trợ GDHN tại trường mầm non, tiểu học

3

Hỗ trợ can thiệp ngoài giờ/tại nhà

Diễn đàn

Bài viết từ Diễn đàn Edunow

Khai trương Trung tâm Can thiệp sớm và Hỗ trợ Giáo dục hòa nhập Edunow

07 Thích Quảng Đức, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

09:00 - Thứ 5, 22/06/2017 | 11:30 - Thứ 5, 22/06/2017

Edunow Info

Hệ thống giáo dục Edunow

Về chúng tôi

Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt Phan Xuân Thông và Đồng nghiệp

Thư viện ảnh hoạt động